• 070 527 27 29
  • mats@ekmf.se
  • Regementsgatan 9 Växjö
tjaanster
tjanster2
bilda
sista2

1 Deklarationer, bolagsbildning och ekonomisk rådgivning

2. Ekonomichef att hyra in.

Tack vare bred kompetens i bolaget kan vi åta oss många skiftande konsultuppdrag med företagsekonomisk inriktning. Exempelvis då du behöver se över och utveckla din befintliga ekonomifunktion Göra periodbokslut årsredovisning budget likviditetsprognoser.

 


3 Deklarationer för alla bolagsformer

När vi hjälper dig med din deklaration, så går vi igenom de förutsättningar som gäller för just dig och ditt företag. Det man skall tänka på att man skall använda de regler som finns för att planera dagens och morgondagens skattesituation. Att trolla bort någon skatt för all framtid, går inte enligt vår uppfattning. Vi jobbar för att finna den bästa lösningen för just dig.

 


4 Bolagsbildning – Att bilda bolag.

Vi hjälper dig bilda nytt bolag. Välj den typ av bolag som du önskar så upprättar vi de handlingar som behövs för att din bolagsbildning ska bli registrerad hos Bolagsverket.

 


5 Bokföring och Redovisning

Bokföring och redovisning är grunden för kontroll över ekonomin. Uppdaterade och aktuella siffror är ett måste för planering och styrning av verksamheten. En kontinuerlig bokföring ger, signaler i ett tidigt skede om vart företaget är på väg. Vilket ger möjlighet att välja rätt åtgärd tidigt.

Den löpande redovisningen görs hos Dig eller hos oss på kontoret. Varje månad upprättas moms och uppbördsdeklaration. I bokföringen ingår månadsrapport med avstämd balansrapport.

 


6 Löneadministration

Du kan välja mellan att vi tar hand om hela eller delar av din löneadministration för samtliga anställda. Vi har erfarenhet att hantera olika anställningsformer som timanställda, visstidsanställda, projektanställda och fastanställda. Vi hjälper Dig med kontrolluppgifter m.m.